fashion img

Sách: Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị và kỹ thuật khảo sát hang động

Cuốn sách hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị và kỹ thuật khảo sát hang động

Giúp các nhà hang động Việt Nam cũng như cho các nhà khoa học nghiên cứu địa chất karst nắm được các hướng dẫn cơ bản sử dụng trang thiết bị và kỹ thuật khảo sát hang động (phương pháp dây thừng đơn) phục vụ cho các nghiên cứu về địa chất trong các hang động Việt Nam, những nội dung chính giới thiệu về các trang thiết bị và kỹ thuật khảo sát hang động được biên dịch một cách cơ bản nhằm tóm tắt các khả năng sử dụng và các cách sử dụng trang thiết bị cũng như trình tự cơ bản cần thiết để sử dụng các trang thiết bị trong việc khảo sát các hang động bằng phương pháp dây thừng đơn một cách hiệu quả và an toàn.

Cuốn sách gồm 04 Chương

Chương I: Thiết bị thẳng đứng

Phần này mô tả các thiết bị kỹ thuật dây thừng đơn cơ bản và tóm tắt các khả năng của chúng, cùng một số hiểu biết cần thiết để sử dụng chúng một cách an toàn.

Chương II: Các kỹ thuật dây thừng đơn

Phần này mô tả chủ yếu các kỹ năng cơ bản cần thiết để đi lại an toàn trong hang động. Những kỹ thuật này quá đơn giản nhưng kỹ năng thực tiễn không phải luôn luôn có thể học được từ sách vở. Cách học trước hết là học từ người hướng dẫn chuyên môn. Lời khuyên, sự hướng dẫn của các nhà hang động có kinh nghiệm cũng có thể tỏ ra có ích. Giá trị của các kỹ thuật này tỷ lệ thuận với sự tthwcj hành ban đầu ở vị trí an toàn trên mặt đất và tiếp sau đó kinh nghiệm được tích lũy dần dần dưới hang. Điều này không kém phần quan trọng là phải đánh giá những rủi ro trong môi trường hang động, đặc biệt các hệ thống đang hoạt động, không phải chỉ thạo kỹ thuật này xác định rằng không có gì thay thế được kinh nghiệm, vì vậy, bản viết này không thể hiện gì hơn là một sự khởi đầu.

Chương III: Thiết bị mắc dây thừng

Phần này giới thiệu về dây thừng (vật liệu cơ bản,  cấu tạo,  cỡ dây thừng, sức bền của dây thừng, sức kháng kéo,..); giữ gìn dây thừng; bu lông và cọc neo; quang treo; bộ dụng cụ lắp bu lông.

Chương IV: Kỹ thuật khảo sát

Phần này giới thiệu về cọc neo; nút dây thừng; đóng gói dây thừng; cách mắc dây thừng; các kỹ thuật bổ sung; hang dốc đứng có nước; cách tháo dõ dây thừng.