fashion img

Hội thảo về dự thảo Quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1/50.000 (25.000)

 Hội thảo về dự thảo Quy định kỹ thuật  điều tra, thành lập  bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1/50.000 (25.000)

Sáng thứ 5, ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 2 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (VĐC-KS), Hội thảo về dự thảo “Quy định kỹ thuật  điều tra, thành lập  bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1/50.000 (25.000) (dự thảo)  trong khuôn khổ của nhiệm vụ “Xây dựng quy định kỹ thuật “Công tác điều tra, thành lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1/50.000 (1/25.000)” do Trung tâm Karst và Di sản địa chất, VĐC-KS (TTK-DSĐC) chủ trì thực hiện, đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Viện trưởng VĐC-KS, TS. Trịnh Hải Sơn. Tham dự Hội thảo có: TS. Trần Bình Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ (VKH-CN), Bộ Tài Nguyên và Môi trường (BTN-MT), ThS. Đoàn Thế Hùng, chuyên viên VK-CN, BTN-MT, TS. Đặng Mỹ Cung, chuyên viên VKH-CN, BTN-MT, CửN. Trần Hoàng, chuyên viên Vụ Kế hoạch-Tài Chính, BTN-MT… cùng sự có mặt của nhiều cán bộ, chuyên viên và viên chức  thuộc các phòng quản lý và nghiên cứu của VĐC-KS, các Trung tâm của VĐC-KS … quan tâm đến lĩnh vực điều tra, thành lập công viên địa chất. TS. Nguyễn Đại Trung, thay mặt tập thể xây dựng dự thảo đã trình những nội dung chính của dự thảo. Sau khi nghe những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học tham dự hội thảo và ý kiến giải trình và tiếp thu tập thể xây dựng dự thảo, TS. Trịnh Hải Sơn đã kết luận tập thể xây dựng dự thảo sớm hoàn thiện dự thảo và hoàn thiện các văn bản để trình BTN-MT trước ngày 30/04/2017.