fashion img

Triển khai thực địa đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn - Holocen (khoảng 30.000) năm trở lại đây”

 Năm 2017, trong khuôn khổ Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn - Holocen (khoảng 30.000) năm trở lại đây”, Trung tâm Karst và Di sản địa chất (Trung tâm ) đã triển khai 02 đợt thực địa:

Từ ngày 12 tháng 01 năm 2017 đến ngày 18 tháng 01 năm 2017, Trung tâm  đã phối hợp với Đoàn chuyên gia thuộc Phòng thí nghiệm Biến đổi khí hậu và Quang phổ thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan triển khai thực địa tại Cao Bằng.

Mục đích: Lựa chọn được các hang phù hợp có đầy đủ các tiêu chí, lưu giữ thông tin cổ khí hậu để nghiên cứu trầm tích luận giải cổ khí hậu. Cùng nhau trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu trầm tích và tư vấn công tác lấy mẫu. Tiến hành lấy 1 số mẫu gửi sang Đài Loan để kiểm tra, nghiên cứu.

Dựa trên kết quả lựa chọn hang ban đầu, đoàn Trung tâm Karst và Di sản địa chất triển khai khảo sát đợt 2 tại hang Tả Pa, xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và hang Ngườm Siêu xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Thời gian: Từ ngày 25 tháng 07 năm 2017 đến ngày 20 tháng 08 năm 2017.

Đoàn công tác đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát cấu trúc địa chất các hang động được lựa chọn; Xây dựng cơ sở dữ liệu và lập mô hình hang động; Lắp đặt các thiết bị, quan trắc các thông số môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, hướng gió) trong hang động nghiên cứu.

Hai đợt công tác thực địa đã kết thúc tốt đẹp với kết quả thu được là những thông tin quan trọng, tạo cơ sở cho đề tài đề đưa ra những đánh giá, nhận định đúng thực tiễn, từ đó góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn - Holocen (khoảng 30.000) năm trở lại đây.