fashion img

Công viên Địa chất 2011

 • Ban Tư vấn Quốc tế và Ban Khoa học

  Ban Tư vấn Quốc tế bao gồm 10 người và Ban Khoa học bao gồm 10 người. Thành viên của hai ban này đại diện cho các tổ chức khác nhau trên thế giới.

 • Ban tổ chức Hội nghị

  Ban tổ chức Hội nghị APGN2 bao gồm đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và Ủy ban Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) của Việt Nam.

 • Địa điểm và thời gian

  Địa điểm tổ chức Hội nghị, triển lãm và các lớp đào tạo, tập huấn trước hội nghị: Thủ đô Hà Nội (dự kiến: Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong).

 • Đăng kí , phí hội thảo và tiến trình dự kiến

  Đăng kí tham dự Hội thảo được băt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 01 năm 2011.

 • Mục tiêu và Nội dung

  Hội nghị APGN2 có các mục tiêu sau: Tổ chức thành công sự kiện nêu trên, qua đó khẳng định quyết tâm của Việt Nam ủng hộ sáng kiến của UNESCO phát triển mạng lưới CVĐC Toàn cầu, phục vụ bảo tồn và sử dụng hợp lý các giá trị di sản, đặc biệt là các di sản địa chất (DSĐC). Dự kiến Hội nghị gồm 2 phiên họp toàn thể (khai mạc và bế mạc) và một số phiên chuyên đề theo các chủ đề sau (mỗi chủ đề gồm 1-3 báo cáo chính và một số tham luận/poster khác.

 • Đơn vị tổ chức

  Các Đơn vị tổ chức Hội nghị Quốc tế Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai về Công viên Địa chất (APGN-GEOPARK-2011) (viết tắt là APGN2) bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ như Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Khoa học Công nghệ v.v), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao). Hội nghị APZN2 dưới sự bảo trợ của: Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam, UNESCO, Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu (GGN), Mạng lưới Công viên Địa chất Châu Á-Thái Bình Dương (APGN).