fashion img

LIÊN HỆ VÀ GÓP Ý

Information contact

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM KARST VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

D201 thuộc Trụ sở Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Km 9 +300, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

091 266 7164

ttkarst@monre.gov.vn