fashion img

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC ĐIỂM DI SẢN, ĐỊA CHẤT VÀ DI SẢN KHÁC

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM KARST VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

Địa chỉ:D201 thuộc Trụ sở Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Km 9 +300, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đại Trung